Laserskärning

Lasertekniken är bra att använda då man ska serie- och stycktillverka en detalj i framför allt tunna material. Tekniken bakom laserskärning erbjuder otroliga möjligheter när det gäller konstruktion, kapacitet och materialval. Lasertekniken klarar även att skära de figurer och former som ingen annan metod skulle kunna genomföra.

Laserskärning är överlägsen när det kommer till figurskärning

Vi skär 0,5 – 6 mm plåt. Vid laserskärning gör laserstrålen allt från mycket små och stora hål beröringsfritt i metall, plast, papper och sten. Fördelarna med lasertekniken vid skärning av tunna och hårda material är att det inte finns någon risk för att materialet bryts.

Fakta om laserskärning

Laserstrålen framställs av en laserkälla. Laserstrålen riktas vinkelrätt mot materialet med hjälp av fiberoptik eller speglar. Laserstrålen fokuseras sedan via en lins till en punkt nära yta av materialet, där det bildas ett smalt snitt när den intensiva ljusstrålen träffar arbetsstycket.

Laserskärningen ger en mycket hög ytjämnhet och skärsnittet kan bli så smalt som några få tiondelsmillimeter, även rätvinkligheten på snittet är god.

Laserskärning = Flexibilitet och Hög måttnoggrannhet.
Arbetsyta 3000 x 1500 mm.

Kontakta oss

Vi är alltid här för att hjälpa dig! Oavsett om du har en fråga om våra produkter eller tjänster, behöver hjälp med en beställning eller bara vill säga hej.